Oldal kiválasztása

Gin & Ginger fotózás

Rólunk

Kik vagyunk?

Alapjában véve – bár ez gondolom kiderült – pálinkával foglakozunk. Van egy kis webshopunk, a palinka.online, ehhez insta, facebook, twitter és youtube felületünk.

Hol találkozhattál velünk?

Kit, mit, miért keresünk?

Mi a célunk?

Az év végig szeretnék elérni a 10.000 feletti követőszámot.

Kit keresünk?

Egy modellt vagy egy leendő infuencert ginshopunk termékeink reklámozásra, első sorban az instagramon.

Fiút? Lányt?

Lehet fiú is és lány is, de választhatod, hogy inkább csoportos fotózásra jönnél, amit pl. kóstolásokkor tartunk. 

Milyen termékekről van szó?

A későbbiekben pedig

 • kézműves sörök és
 • hazai kisüzemi borok
Minden terméknek én leszek az "arca"?

Nem, ezekből egy kategóriát szeretnék rád bízni. Kérlek, állíts fel egy sorrendet, mely termékekhez adnád az arcod.

A fotózásról

Mikor van a fotózás?

2021. április 26. (hétfő) 8.00 órától.

Hol lesz a fotózás?

Gong Station Budapest bár, 1062 Budapest, Aradi utca 16.

Ki a fotós?
Nánási Anikó https://www.facebook.com/aniko.nanasi.98
Beszélhetek a fotóssal?

Bátran kérdezz tőle a fotózással kapcsolatban a messengeren. https://www.facebook.com/aniko.nanasi.98

Miért kell nicknevet választanom?
Mert mindenkinek óvjuk a magánéletét. Így nehezebben találnak rád a való életben.
Mivel, hogyan készüljek?

A ruhát és a beállásokat a fotóssal is egyeztetheted. Fontos, hogy komfortos legyél, bármit is viselsz, bármilyen pózt választasz.

 
Aki nem csak fotózást vállal, annak egy kis sztorit is el kell mesélnie ~2 percben.
Van másik időpont?

26-ára az egyedi fotózást terveztük, május 5-re pedig a csoportosat (hangulat és buliképek)

Ez fizetős fotózás?

Nem, az első alkalom TFCD alapon működik. Kiválasztás esetén pedig egyedileg állapodunk meg veled. Olyan megoldást keresünk, ami mindkettőnknek megfelel  hosszú távon.

Mintaoldalak

Szakmai oldal
winelibrary (60e követő)
Nőies vonalak

Kiválasztás / kiválasztás után

Mi alapján választotok ki bárkit is?
 • Nincs egy szempont. Olyan karaktert keresek, akivel hosszú távon tudunk együttműködni, úgy, hogy mind két félnek megérje. Ez a legfontosabb. A cél, hogy úgy érezzem, az év végig el tudom vele érni a 10.000 követőt.
 • Italtól (gin, kávé, bor) függően változhat a karakter. A ginnél lehet polgárpukkasztó, „nőies” vagy akár elegáns is. Ott én a vörös illetve ginger hajat preferálom, de ez sem zár ki semmit. Az átküldött linkeken látszik azért, hogy a pasik a „nőies” kissé magamutogató megoldást díjazzák leginkább.
 • Előny például, ha aktívan használja az Instát, de nem kizáró ok, ha „csak” modellkedik. 
 • Rövidebb (insta) videókat lehet-e veled forgatni
 • Hajlandó vagy alapinformációkat megtanulni (ciki, ha felismernek, kérdeznek tőled és nem tudsz válaszolni. elveszik a hitelesség)
Ha egem választotok, mennyi munkát jelent ez nekem havonta?

Egy fix napot biztosan, de eseményektől függően ez havi 2-3 nap lehet, ritka esetben belföldi utazással (pl. Szeged, Zamárdi)

Hol lesz a többi fotózás?
Részint a Gong Station Budapest bárban, részint előre egyeztetett helyszíneken.
Mitől függ a pénzem?
 • mennyi követőt tudunk szerezni a fotóiddal, videóiddal illetve
 • mennyire veszel te is aktívan részt a munkánkban, illetve
 • kisebb mértékben, hogy mennyi terméket tudunk eladni „általad”

További kérdések

Nem, vagy csak ritkán iszok. Ez gond?

Igen, ez gond lehet. Mert adott esetben kóstolni vagy véleményt formálni is kell. Ha megkérdezik, ízlett-e ez vagy az az ital, nem tenne jót, ha nem mondasz igazat.

Hozzájáruló nyilatkozat

fénykép-és videófelvétel készítéséhez illetve felhasználáshoz

Alulírott

 • név:                 …………………………………………………………….
 • cím:                 …………………………………………………………….
 • telefonszám: …………………………………………………………………..
 • e-mailcím: …………………………………………………………………..

a mellékelt adatvédelmi tájékoztató ismeretében önkéntesen, befolyásmentesen és határozottan hozzájárulok ahhoz, hogy a PromoVersum Kft. (2141 Csömör, Nagy Sándor utca 43.) által meghirdetett „Gin & Ginger” promóciós fotózáson rólam a szervező illetve annak megbízottja  fotót illetve videót készítsen, illetve hangfelvétel készüljön – az adatvédelmi tájékoztatóban megfogalmazottak szerint.

$

A felvétel készítésének ideje:

május 26. illetve 2021. május 5.

$

A felvétel készítésének helyszíne:

1062 Budapest, Aradi utca 16. (Gong Station Budapest)

Hozzájárulok továbbá ahhoz is, hogy a PromoVersum Kft. a felvételeket az adatvédelmi tájékoztató szerinti nyilvános

 • honlapjain
 • webshopjaiban
 • közösségi média felületein, illetve
 • youtube csatornáin

a weboldalainak és a forgalmazott márkák népszerűsítésének promóciós céljából felhasználja és közzétegye.

Tudomásom van arról és elfogadom, hogy a rólam készített képmást (fotó és/vagy videó) és/vagy hangfelvételt a nyilvánosságra hozatalt követően az internetes technológia természetéből fakadóan más médiatartalom-szolgáltató is átveheti, másolhatja, saját médiaszolgáltató felületén közreadhatja.

Jelen nyilatkozatommal hozzájárulok a felvételek, hírek utólagos szerkesztéséhez, módosításához mindaddig, amíg ezek a tevékenységek bizonyíthatóan nem rosszindulatúak, és számomra nyilvánvaló anyagi vagy erkölcsi hátrányt nem okoznak az eredeti felvételhez képest

Elismerem, hogy jelen szerződés szerinti jogszerű felhasználásáért díjazásra nem vagyok jogosult.

Tudomásul veszem, hogy a számomra átadott digitális felvételeket szabadon felhasználhatom, amennyiben azzal a PromoVersum Kft. tevékenységét vagy érdekeit nem sértem.

Kijelentem, hogy nevem nyilvános közléséhez szükség esetén a felvételek közlése és alkalmazása során hozzájárulok / nem járulok hozzá.

Tudomásom van arról, hogy a hozzájárulásom az esetleges nyilvánosságra hozatal és az internetes technológia miatt természetéből fakadóan vissza nem vonható, a korlátozás csak a tiltó nyilatkozatom megtételét követő időszakra köti a jogosultat.

Az Adatvédelmi Tájékoztató az adatkezelési hozzájárulás elválaszthatatlan részét képezi, melynek ismeretében, hozzájárulok ahhoz, hogy a fent megjelölt személyes adataimat a PromoVersum Kft. kezelje.

Kelt: Budapest, 2021. ………………………………….

 

…………………

nyilatkozó

Adatvédelmi tájékoztató

A PromoVersum Kft. által a „2021 április 26.-ra és május 5.-re „Gin & Ginger” program keretében szervezett promóciós felvételkészítésre jelentkezők és azon részt vevők részére az Adatkezelő által készített fénykép és videófelvételekről, a felvételek megjelenéséről

$

Az Adatkezelő és elérhetőségei:

 • Adatkezelő neve: PromoVersum Kft.
 • Székhelye: 2141 Csömör, Nagy Sándor utca 43.
 • E-mail: info@palinkakesparlatok.hu
 • Telefonszám: +36 20 92 66 176
 • Kapcsolattartó: Kass Viktor
$

Alapelvek

Az Adatkezelő az adatkezelés során törekszik a jogszerűség, a tisztességes eljárás, az átláthatóság, a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a tárolhatóság korlátozottsága alapelvek betartására. A fenti alapelvek célja, hogy az adatkezelő az általa kezelt adatot csak a legszükségesebb körben, minimálisan, korlátozott ideig kezelje.

$

A Tájékoztató hatálya

A Tájékoztató hatálya kizárólag azon természetes személyekre és személyes adataikra terjed ki, akik a „Gin & Ginger” program keretében szervezett 2021 április 26.-i illetve május 5.-i promóciós fotózásra / felvételkészítésre  jelentkeznek és azon részt vesznek.

$

Az eseményről

A PromoVersum Kft. 2021 április 26.-ra és május 5.-re „Gin & Ginger” promóciós fotózás címmel hirdetett meg felvételkészítését.

Ezzel összefüggésben az Adatkezelő, fényképfelvételeket, videókat illetve hangfelvételt is készít.

A felvételekre vonatkozó felhasználási jog kiterjed a felvételek korlátlan számú és korlátlan ideig történő átdolgozására/utómunkázására, többszörözésére, továbbítására, melyeket az Adatkezelő kizárólag nyilvános honlapjain, webshopjaiban, közösségi média felületein, illetve youtube csatornáin hozhat internetes nyilvánosságra / megjelentetésre.

Az Adatkezelő a felvételeken az utólagos szerkesztés során nem végez olyan jellegű módosítást, mely bizonyíthatóan rosszindulatú, és a felvétele szereplő alanyok számára nyilvánvaló anyagi vagy erkölcsi hátrányt okoznak az eredeti felvételhez képest.

Az Adatkezelő a személyes adatokat illetve a felvételek nem adja át és nem értékesíti harmadik fél részére a szereplők írásbeli hozzájárulása nélkül.

Az Adatkezelő a felvételekből vagy annak részletiből nem készít print kiadványt a szereplők írásbeli hozzájárulása nélkül.

$

Az adatkezelésről

 • Az adatkezelés célja: az Adatkezelő brandjének, értékesítési és marketingtevékenységének erősítése, ezzel összefüggésben a meghirdetett esemény fénykép- és videófelvételek készítése és felhasználása.
 • Kezelt adatok köre: a megadott személyes adatok, valamint az érintett hang- és képmása.
 • Az adatkezelés jogalapja: az adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
 • Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.
 • Az adattárolás módja: elektronikusan

Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR), biztosított jogával (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez vagy „elfeledtetéshez való jog”, az adatok hordozhatóságához, az adatok zárolásához/korlátozásához, tiltakozáshoz való jog) továbbá jogsérelem esetén bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat.

Az érintett a személyes adatainak a törlését az alábbi elérhetőségeken kérheti:

Az Adatkezelő elkötelezett az iránt, hogy a megadott személyes adatokat megvédje és kiemelten fontosnak tartja a jelentkezők információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. E körben az Adatkezelő bizalmasan kezeli a személyes adatokat és lehetőségeihez képest minden szükséges intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát szolgálja.

A felvételekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a https://mediaversum.hu/gin-ginger-fotozas/ oldalra, vagy keresse munkatársainkat.

Budapest, 2021. április 22.