Oldal kiválasztása

Tájékoztató az online fizetésről (CIB Bank)

Websites, webshop's

Welcome to our website/Webshop equipped with CIB Bank’s secure online payment solution! Here’s a brief overview of the security features of the shopping process.

Weboldalak, rendelési űrlapok és webshopok

Üdvözöljük a CIB Bank biztonságos, internetes fizetési megoldásával működő felületeinken! A következőkben röviden ismertetjük, hogy miképp intézheti biztonságos módon vásárlását.

Az alábbi – a PromoVersum Kft. üzemeltetésében és/vagy tulajdonában lévő illetve a Kass Viktor Mihály EV  üzemeltetésében és/vagy tulajdonában lévő – felületeken történő vásárlás során veheti ön igénybe a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldásokat:

p

Our Site provides to its customers a secure bank card payment solution provided by CIB Bank. Security is based on data separation.

The Site receives the information related to the order from the customer, and CIB Bank receives only the card data required for the payment transaction through the payment page that features a 256-bit TLS encryption. The Site  is not informed about the data content of the payment page, these can only be accessed by CIB Bank. You will be notified of the result of the transaction on the website of the Site following payment. Your Internet browser must support TLS encryption in order to be able to pay by card.

The consideration for the “purchased goods/services” and the amount paid will be immediately blocked on your card account. Please read our detailed prospectus.

p

Factors to pay attention to during shopping

 • Read the information about our Website/webshop, the conditions of purchase and the conditions of delivery and payment.
 • Consult the security conditions provided by the Website/webshop, as these guarantee the security of your data.
 • Keep track of the information related to your purchase.
 • Keep track of your payment transaction information (transaction ID, authorisation number).
 • Make sure that your confidential card information is never accessed by an unauthorised person.

Use a browser that supports TLS encryption

p

About security

TLS stands for Transport Layer Security. Our bank has a 256-bit encryption key that protects the communication channel. A company called VeriSign allows CIB Bank to use the 256-bit key that helps us ensure the secure TLS-based encryption. Currently, 90% of the world’s e-commerce uses this encryption method. The browser used by the customer encrypts the card holder’s data with the help of TLS before sending said data; thus, the data is sent to CIB Bank in encrypted form and cannot be interpreted by unauthorised persons.

p

Accepted cards:

CIB Bank’s online payment system supports the use of Mastercard/Maestro bank cards, VISA and VISA Electron bank cards belonging to the VISA product family (Electron cards can only be used if authorised by the issuing bank) as well as web cards suitable for online use.

p

Payment steps

 1. On the Webshop/website, select the goods/services the price of which you wish to pay by bank card.
 2. Following this you will be redirected to CIB Bank’s site that guarantees secure payment, where you will need to provide your card details to start the payment process.
 3. After entering the card details, you can initiate the transaction by clicking on the Payment button.
 4. After successful authentication, the payment process will continue.
 5. After payment is completed, you will be redirected to the site of the Webshop/website, where you will receive a confirmation of the result of the transaction.

In the event of payment by bank card, after a successful transaction – this means acceptance after verifying the validity of the bank card and the availability of necessary funds – CIB Bank will start debiting the Card Holder’s account with the consideration for the goods or services.

If you are not redirected from the payment page to the site of the Webshop/website, the transaction will be considered unsuccessful.

If you click on the “Back/Refresh” button of the browser on the bank payment page, or close the browser window before being redirected to the webshop, the payment will be considered unsuccessful.

If you would like to receive additional information about the result of the transaction – and in case of its failure – about the reason and the details, please contact your account managing bank.

p

A felsorolt felületek a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtanak vásárlóinak.

A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A felsorolt feületek a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapják meg a vásárlótól, a CIB Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 256 bites TLS titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a felsorolt feületek nem értesülnek, azokat csak a CIB Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a felsorolt feületek tájékoztatják. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell a TLS titkosítást.

A vásárolt áru/szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján. Kérjük, olvassa el részletes tájékoztatónkat!

p

Mire figyeljen a vásárláskor?

 • Olvassa el az ismertetőt, a vásárlás kondícióit és a kiszállítás és a fizetés feltételeit!
 • Tanulmányozza át a biztonsági feltételeit, hiszen ezzel garantálják az Ön adatainak biztonságát!
 • Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait!
 • Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait! (tranzakció azonosító, engedélyszám)
 • Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá.
 • Használjon olyan böngészőt, amely támogatja a TLS titkosításhoz szükséges opciót!
p

A biztonságról

A TLS, a Transport Layer Security elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Bankunk rendelkezik egy 256 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé a CIB Banknak a 256 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk az TLS alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program az TLS segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a CIB Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek

p

Elfogadott kártyák

A CIB Bank internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé.

p

Fizetés lépései

 1. Ön a felsorolt feületek egyikén választja ki az árut/szolgáltatás melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni.
 2. Ezt követően Ön átkerül a CIB Bank biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie.
 3. A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót.
 4. A sikeres hitelesítést követően folytatódik a fizetési folyamat.
 5. A fizetést követően Ön visszatér a felsorolt felületek közül a kiindulási oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást.

A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, a CIB Bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.

Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a kiindulási feülületre oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül.

Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.

Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

Data processing information on data transmission related to the use of online payment services

p

Declaration

I declare that I have understood and acknowledged the information related to data processing. I hereby voluntarily and in possession of appropriate information give my consent to PromoVersum Kft. to transfer my freely given personal data to CIB Bank Zrt. for the purposes specified in the above prospectus. 

Adatkezelési tájékoztató online fizetési szolgáltatás igénybe vételéhez kapcsolódó adattovábbításról

p

Nyilatkozat

Kijelentem, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem. Ezennel önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárulok ahhoz, hogy a PromoVersum Kt. az önkéntesen megadott személyes adataimat fenti tájékoztatóban meghatározott célból továbbítsa a CIB Bank Zrt. részére.

Who handles your personal data?

The data controller is PromoVersum kft. (2141 Csömör, Nagy Sándor utca 43.)

What part of your personal data is processed, for what purpose, on what legal basis and for how long?

The purpose of processing personal data, the legal basis thereof and the duration of the processing, as well as the scope of the processed data are summarized in the table below:

 • Range of processed data: Your name, telephone, billing address, e-mail address
 • Purpose of the data processing:  more secure customer authentication performed by the issuing bank 
 • Legal basis of the data processing: your consent
 • Duration of the data processing: In the case of personal data, for the duration of 3DS authentication, following which the data will be deleted.

 

What rights do you have?

Pursuant to Regulation 2016/679/EU of the European Parliament and the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC, you

(i) may withdraw your consent to the data processing at any time, but the withdrawal of the consent shall not affect the lawfulness of the consent-based processing prior to the withdrawal. PromoVersum Kft. may process personal data for the purpose of fulfilling their legal obligations or legitimate interests even after the withdrawal of consent, provided that the enforcement of the interest is proportionate to the restriction of the right to the protection of personal data,

(ii) may request access to personal data relating to you by soliciting information concerning the data processed by PromoVersum Kft. Information and copies of processed data are provided free of charge. Additional copies requested by you may be charged a reasonable fee based on administrative costs,

(ii) may request the rectification or erasure of personal data concerning you or the restriction of the processing of personal data concerning you,

(iii) may request PromoVersum Kft. to indicate the addressees who have been informed of the rectification or erasure of data or the restriction of data processing

What happens if you do not consent to the processing of your personal data listed in Section II?

If you do not consent to the transfer of data, the payment process will takes place as follows: The merchant will redirect you to the CIB Bank website, where you will have to enter your card details (card number, expiration date, validation code). CIB Bank will then redirect you to the website of the bank that issued your card, where you will have to complete an identification process (e.g. by entering a code sent to your mobile phone). If the identification is successful, the payment will be completed and you will receive a notification of the transaction. You will then be automatically redirected to the merchant’s interface

What remedies are available to you?

In connection with the lawfulness of data processing, you may request that the National Authority for Data Protection and Freedom of (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postal address: 1363 Budapest, Pf.: 9., website: www.naih.hu, phone: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, central e-mail address: ugyfelszolgalat@naih.hu)

initiate a proceeding or you may turn to the court. We recommend that you contact our Data Protection Officer before turning to the National Authority for Data Protection and Freedom of Information or to the court.

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Az adatkezelő a PromoVersum Kft. (2141 Csömör, Nagy Sándor utca 43.)

Milyen adatokat, milyen célból, milyen jogalapon és mennyi ideig kerülnek kezelésre az Ön személyes adatai?

A személyes adatok kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját és időtartamát, valamint a kezelt adatok körét az alábbi táblázat foglalja össze:

 • Kezelt adatok köre: az Ön neve, számlázási címe, e-mail címe, telefonszáma
 • Az adatkezelés célja: a kibocsátó bank által végzett biztonságosabb ügyfél hitelesítés 
 • Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása
 • Az adatkezelés időtartama: Személyes adatok esetében a 3DS authentikáció erejéig, ezt követően törlésre kerülnek.
Milyen jogok illetik meg Önt?

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete alapján Ön

(i) az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A PromoVersum Kft. a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,

(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve a PromoVersum Kft. -nél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel,

(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,

(iii) kérheti, hogy a PromoVersum Kft. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról

Mi történik, ha Ön nem járul hozzá a II. pontban felsorolt személyes adatainak kezeléséhez?

Amennyiben Ön nem járul hozzá az adatok továbbításához, akkor a fizetési folyamat az alábbi lesz: A kereskedő átirányítja Önt az CIB Bank oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód). Ezt követően a CIB Bank átirányítja Önt a kártyáját kibocsátó bank oldalára, ahol azonosításon kell átesnie (pl. mobiltelefonra küldött kód beírása). Amennyiben az azonosítás sikeres, úgy a fizetés megtörténik, és Ön erről értesítést kap. Ezt követően automatikusan visszairányításra kerül a kereskedői felületre

Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére?

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztviselőnket.

Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről

Questions and answers about online card payments

What types of cards can be used for payment?

VISA and Mastercard embossed cards as well as certain VISA Electron and V Pay cards. The possibility to use VISA Electron cards online depends on the card issuing bank. VISA Electron bank cards issued by CIB can be used for online purchases.

Which banks' cards are suitable for online payment?

All VISA and Mastercard/Maestro cards that have been authorised for online payment by the card issuing bank, as well as web cards specifically designed for online use.

Is it possible to pay with shopping cards?

Point collection cards issued by merchants/service providers to collect loyalty points cannot be used for online payment.

Is it possible to pay with co-branded cards?

Any MasterCard or VISA co-branded card suitable for online payment can be used for payment.

How does the banking background process work for online payments?

Customers initiate the payment on the merchant/service provider’s website after selecting the bank card payment method, as a result of which they will be transferred to the Bank’s payment page, which features a secure communication channel. To complete the payment, you must provide your card number, the expiration date, and the 3-digit validation code displayed on the signature strip on the back of the card. You have to initiate the transaction, from then on the card goes through real-time authorisation, in the framework of which the authenticity of card data, the availability of funds and the purchase limit are checked. If the data is appropriate for continuing the transaction, the amount to be paid will be blocked on your card by the account managing (card issuing) bank. The amount will be debited (deducted) within a few days, depending on the account managing bank.

How are online card purchases different from traditional ones?

We distinguish between transactions where the bank card is present (Card Present) and transactions where the card is not present (Card not Present). Card Present transactions are completed using a POS terminal device. After swiping the card and entering the PIN code, the terminal contacts the card holder’s bank through the authorisation centre, using the VISA or MasterCard network, depending on the type of the card and the card issuer. This is where the validity and coverage check (authorisation) takes place. Following the above route in a reverse direction, the POS terminal (or the merchant) receives the approval or rejection. The customer signs the receipt. The Card not Present is a transaction during which the bank card is not physically present. Such transactions include payments completed by mail, telephone or electronically (Internet), in which case the customer (card holder) initiates the transaction by entering the card details on a secure (256-bit encrypted) payment page. You will receive a so-called authorisation number, which is the same as the number on the paper-based receipt.

What is blocking?

Once the bank learns of a transaction, this is immediately followed by blocking, as it must first receive the official data before it can do the actual debiting. This takes a few days during which the amount of the purchase could be spent again. Therefore, the withdrawn funds or the funds used for the purchase are separated and blocked. The blocked amount is part of the account balance, meaning that it bears interest, but it cannot be spent again. Blocking ensures that transactions for which there aren’t sufficient funds in the account are rejected, even though the account balance would in principle still be sufficient.

In what cases can a transaction fail?

Usually when a payment order is not accepted by the card issuing bank (i.e. where the customer received the card); but when bank cards are used, an unsuccessful transaction may also be due to the fact that the request for authorisation does not reach the card issuing bank on account of a telecommunication or IT error.

Possible error related to the card
 • The card is not suitable for online payments.
 • The online use of the card is prohibited by the account managing bank.
 • The use of the card is prohibited.
 • The card details (card number, expiration date, code on the signature strip) were entered incorrectly.
 • The card has expired.
Possible error related to the account
 • There are insufficient funds to complete the transaction.
 • The transaction amount exceeds the purchase limit on the card.
Possible problem in the connection
 • Line probably disconnected during transaction. Please try again.
 • Transaction failed due to time-out. Please try again.
Possible technical problem
 • If you are not redirected from the payment page to the site of the merchant/service provider, the transaction fails.
 • If you have been redirected from the payment page but you return there by clicking the ‘back’, ‘reload’ or ‘refresh’ in the browser, the system will automatically reject your transaction for security reasons.
Actions to take if the payment procedure is unsuccessful

In each case, a transaction ID is generated for the transaction, which we recommend that you record. If a transaction is rejected by the bank when you try to pay, please contact your account managing bank.

Why do you need to contact the account managing bank in case of unsuccessful payment?

During card verification, the account managing bank (card issuer) notifies the bank of the merchant (acceptor) collecting the amount whether the transaction can be performed. The bank collecting the amount may not disclose confidential information to a customer of another bank, only the bank identifying the card holder has the right to do so.

What does it mean if I receive an SMS from my bank that the amount had been blocked, but the merchant/service provider indicates that the payment was unsuccessful?

This may occur if the card has been verified on the payment page, but you have not returned to the site of the merchant/service provider. In this case, the transaction is considered incomplete, so it is automatically considered unsuccessful. In such instances, the amount will not be debited on your card and the blocking will be cancelled.

What is VeriSign and the 256-bit encrypted TLS communication channel?

TLS stands for Transport Layer Security. Our bank has a 256-bit encryption key that protects the communication channel. A company called VeriSign allows CIB Bank to use the 256-bit key that ensures the TLS-based encryption. Currently, 90% of the world’s e-commerce uses this encryption method. The browser used by the customer encrypts the card holder’s data with the help of TLS before sending said data; thus, the data is sent to CIB Bank in encrypted form and cannot be interpreted by unauthorised persons.

After payment, my browser warned me that I was leaving the secure zone. Is the safety of my payment still guaranteed?

Absolutely, yes. The payment process takes place on a 256-bit encrypted communication channel, making it completely secure. After the transaction, you will be redirected to the merchant’s website, and if the merchant’s site is not encrypted, your browser will warn you that you have left the encrypted channel. This does not pose a threat to payment security.

What is the CVC2 / CVV2 code?

In the case of MasterCard, it is the so-called Card Verification Code; in the case of Visa, it is the so-called Card Verification Value. This is a numeric value encoded in the magnetic stripe of the bank card that can be used to determine the authenticity of the card. The so-called CVC2 code, which consists of the last three digits of the number displayed on the back of the Mastercard/Maestro cards, must be entered when making online purchases.

What does Verified by Visa mean?

Verified by Visa is a security check for Visa cardholders based on a one-time code or biometric identification (facial recognition, fingerprint or other human characteristics) set at the card issuing bank to identify themselves when making online purchases and to protect against the unauthorised use of Visa cards. CIB Bank accepts cards issued within the framework of the Verified by Visa system.

What does the Mastercard Identity Check (ID Check) mean?

The Mastercard ID Check is a security check for Mastercard/Maestro cardholders based on a one-time code or biometric identification (facial recognition, fingerprint or other human characteristics) set at the card issuing bank to identify card holders when making online purchases and to protect against the unauthorised use of Mastercard/Maestro cards. CIB Bank accepts cards issued within the framework of the Mastercard ID Check system.

Milyen típusú kártyákkal lehet fizetni?

A VISA és a Mastercard dombornyomott kártyáival, ill. egyes VISA Electron, V Pay kártyákkal. A VISA Electron kártyák interneten történő használatának lehetősége a kártyát kibocsátó banktól függ. A CIB által kibocsátott VISA Electron típusú bankkártya használható interneten történő vásárlásra.

Mely bankok kártyái alkalmasak internetes fizetésre?

Minden olyan VISA és Mastercard/Maestro kártyával, mely internetes fizetésre a kártyakibocsátó bank által engedélyeztetve lettek, valamint a kifejezetten internetes használatra hivatott webkártyák.

Lehet-e vásárlókártyákkal fizetni?

Hűségpontokat tartalmazó, kereskedők/szolgáltatók által kibocsátott pontgyűjtő kártyákkal nem lehet interneten fizetni.

Lehet-e co-branded kártyákkal fizetni?

Bármilyen olyan co-branded kártyával lehetséges fizetni, mely internetes fizetésre alkalmas MasterCard vagy VISA alapú kártya.

Hogyan működik az online fizetés banki háttérfolyamata?

A vásárló a kereskedő/szolgáltató internetes oldalán a bankkártyás fizetési mód választását követően a fizetést kezdeményezi, melynek eredményeként átkerül a Bank biztonságos kommunikációs csatornával ellátott fizetőoldalára. A fizetéshez szükséges megadni kártyaszámát, lejárati idejét, és a kártya hátoldalának aláíráscsíkján található 3 jegyű érvényesítési kódot. A tranzakciót Ön indítja el, ettől kezdve a kártya valós idejű engedélyezésen megy keresztül, melynek keretében a kártyaadatok eredetisége-, fedezet-, vásárlási limit kerül ellenőrzésre. Amennyiben a tranzakció folytatásához minden adat megfelel, a fizetendő összeget számlavezető (kártyakibocsátó) bankja zárolja a kártyáján. Az összeg számlán történő terhelése (levonása) számlavezető banktól függően néhány napon belül következik be.

Miben különbözik az internetes kártyás vásárlás a hagyományostól?

Megkülönböztetünk kártya jelenlétével történő (Card Present) és kártya jelenléte nélküli (Card not Present) tranzakciókat. A Card Present tranzakció POS terminál eszköz segítségével történik. A kártya lehúzását és a PIN kód beütését követően a terminál kapcsolatba lép a kártyabirtokos bankjával, az engedélyező központon keresztül, és a kártya típusától, illetve a kártya kibocsátójától függően a VISA vagy MasterCard hálózaton keresztül. Itt megtörténik az érvényesség és fedezetvizsgálat (authorizáció). Az előbbi útvonalon visszafelé haladva a POS terminál (illetve a kereskedő) megkapja a jóváhagyást vagy elutasítást. A vásárló aláírja a bizonylatot. A Card not Present olyan tranzakció, melynek lebonyolításakor a bankkártya fizikailag nincs jelen. Ide tartoznak a levélben, telefonon, illetve az elektronikus úton (internet) lebonyolított tranzakciók, amelyek esetében a vásárló (kártyabirtokos) a tranzakciót biztonságos (256 bites titkosítású) fizetőoldalon bekért kártyaadatok megadásával indítja. A sikeres tranzakcióról Ön kap ún. engedélyszámot, mely megegyezik a papír alapú bizonylaton található számmal.

Mit jelent a foglalás?

A tranzakciót a bank tudomására jutásakor azonnal foglalás (zárolás) követi, hiszen a tényleges terheléshez előbb a hivatalos adatoknak be kell érkezniük, mely néhány napot igénybe vesz és az alatt a vásárolt összeg újra elkölthető lenne. Ezért a foglalással a levásárolt vagy felvett pénzt elkülönítik, foglalás alá teszik. A foglalt összeg hozzátartozik a számlaegyenleghez, azaz jár rá kamat, de még egyszer nem költhető el. A foglalás biztosítja azon tranzakciók visszautasítását, melyre már nincs fedezet, noha a számlaegyenleg erre elvben még lehetőséget nyújtana.

Milyen esetben lehet sikertelen egy tranzakció?

Általában a kártyát kibocsátó bank (tehát ahol az ügyfél a kártyát kapta) által el nem fogadott fizetési megbízás; de bankkártya használat esetében ez lehet olyan okból is, hogy távközlési vagy informatikai hiba miatt az engedélykérés nem jut el a kártyát kibocsátó bankhoz.

Kártya jellegű hiba
 • A kártya nem alkalmas internetes fizetésre.
 • A kártya internetes használata számlavezető bank által tiltott.
 • A kártyahasználat tiltott.
 • A kártyaadatok (kártyaszám, lejárat, aláíráscsíkon szereplő kód) hibásan lettek megadva.
 • A kártya lejárt.
Számla jellegű hiba
 • Nincs fedezet a tranzakció végrehajtásához.
 • A tranzakció összege meghaladja a kártya vásárlási limitét.
Kapcsolati jellegű hiba
 • A tranzakció során valószínűleg megszakadt a vonal. Kérjük, próbálja meg újra.
 • A tranzakció időtúllépés miatt sikertelen volt. Kérjük, próbálja meg újra.
Technikai jellegű hiba
 • Amennyiben a fizetőoldalról nem tért vissza a kereskedő/szolgáltató oldalára, a tranzakció sikertelen.
 • Amennyiben a fizetőoldalról visszatért, de a böngésző „back”, „reload” illetve „refresh” segítségével visszatér a fizetőoldalra, tranzakcióját a rendszer biztonsági okokból automatikusan visszautasítja.
Mi a teendő a fizetési procedúra sikertelensége esetén?

A tranzakcióról minden esetben generálódik egy tranzakcióazonosító, melyet javaslunk feljegyezni. Amennyiben a fizetési kísérlet során tranzakció banki oldalról visszautasításra kerül, kérjük vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

Miért a számlavezető bankkal kell felvenni a kapcsolatot a fizetés sikertelensége esetén?

A kártyaellenőrzés során a számlavezető (kártyakibocsátó) bank értesíti az összeget beszedő kereskedő (elfogadó) bankjának, hogy a tranzakció elvégezhető-e. Más bank ügyfelének az elfogadó bank nem adhat ki bizalmas információkat, arra csak a kártyabirtokost azonosító banknak van joga.

Mit jelent az, ha bankomtól azonban SMS kaptam az összeg foglalásáról/zárolásáról, azonban a kereskedő/szolgáltató azt jelzi, hogy sikertelen volt a fizetés?

Ez a jelenség olyan esetben fordulhat elő, ha a kártya ellenőrzése megtörtént a fizetőoldalon, azonban Ön nem tért vissza kereskedő/szolgáltató internetes oldalára. A tranzakció ebben az esetben befejezetlennek, így automatikusan sikertelennek minősül. Ilyen esetben az összeg nem kerül terhelésre kártyáján, a foglalás feloldásra kerül.

Mit jelent a VeriSign és a 256 bites titkosítású TLS kommunikációs csatorna?

A TLS, a Transport Layer Security elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Bankunk rendelkezik egy 256 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé a CIB Bank-nak a 256 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk a TLS alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program a TLS segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a CIB Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

A fizetés után figyelmeztetett a böngészőm, hogy elhagyom a biztonsági zónát. A fizetésem biztonsága így garantált?

Teljes mértékben igen. A fizetés folyamata 256-bites titkosított kommunikációs csatornán folyik, így teljesen biztonságos. A tranzakciót követően Ön a kereskedő honlapjára jut vissza, amennyiben a kereskedő oldala nem titkosított, a böngészője figyelmezteti, hogy a titkosított csatornát elhagyta. Ez nem jelent veszélyt a fizetés biztonságát illetően.

Mit jelent a CVC2/CVV2 kód?

A MasterCard esetében az ún Card Verification Code, a Visa esetében az ún. Card Verification Value egy olyan, a bankkártya mágnescsíkján kódolt numerikus érték, melynek segítségével megállapítható egy kártya valódisága. Az ún. CVC2 kódot, mely az Mastercard/Maestro kártyák hátoldalán található számsor utolsó három számjegyében szerepel, az internetes vásárlások során kell megadni.

Mit jelent a Verified by Visa?

A Verified by Visa a Visa kártyabirtokosok a kártyát kibocsátó banknál beállított olyan egyszeri kódon vagy biometrikus azonosításon (arcfelismerésen, ujjlenyomaton, illetve más emberi tulajdonságon) alapuló biztonsági ellenőrzése, mely segítségével azonosíthatják magukat internetes vásárlás esetén, és amely védelmet nyújt a Visa kártyák jogosulatlan használata ellen. A CIB Bank elfogadja a Verified by Visa rendszer keretein belül kibocsátott kártyákat.

Mit jelent a Mastercard Identity Check (ID Check)?

A Mastercard ID Check a Mastercard/Maestro kártyabirtokosok a kártyát kibocsátó banknál beállított olyan egyszeri kódon vagy biometrikus azonosításon (arcfelismerésen, ujjlenyomaton, illetve más emberi tulajdonságon) alapuló biztonsági ellenőrzése, mely segítségével azonosíthatják magukat internetes vásárlás esetén, és amely védelmet nyújt a Mastercard/Maestro kártyák jogosulatlan használata ellen. A CIB Bank elfogadja a Mastercard ID Check rendszer keretein belül kibocsátott kártyákat.